Інсульти: клінічні прояви та профілактика

Інсульти: клінічні прояви та профілактика

Інсульти: клінічні прояви та профілактика. Інсульти - гострі порушення мозкового кровообігу, які проявляються раптовими, стійкими (більше доби) порушеннями функцій головного мозку або призводять до швидкого летального результату; цим вони відрізняються від транзиторних ішемічних атак, при яких спостерігаються тільки короткочасні (до 24 год.) симптоми локальної ішемії мозку. У тих випадках, коли клінічні симптоми зникають повністю в межах від 2 діб до 3 тижнів, діагностують малий інсульт (інсульт з оборотним неврологічним дефіцитом).

Транзиторні ішемічні атаки вважаються провісниками ішемічних інсультів.

Ризик розвитку інсульту протягом 90 днів після транзиторної ішемічної атаки становить 10-20%.

Ішемічні інсульти (інфаркти)

Складають приблизно 85% від усіх інсультів, а геморагічні - 15%.

Поширеність. Частота інсультів коливається в різних регіонах світу від 135 до 700 випадків на 100.000 населення в рік, значно наростаючи зі збільшенням віку. У США реєструються близько 800 тисяч інсультів на рік, в середньому кожні 4 хвилини помирає хворих від інсульту, 47% хворих з інсультами вмирають у стаціонарі [Ovbiagele B., 2011].

Актуальність проблеми пов'язані з інсультом.

Інсульти є найбільш частою причиною смертності після інфарктів міокарда та злоякісних новоутворень і займають лідируюче положення серед причин інвалідності у працездатного населення. Смертність від інсультів складає 11% від усіх причин смерті населення Англії та Уельсу [Losseff N., 2009].
Інсульти є надзвичайно лабораторно-інтенсивним і дорогим захворюванням, головним чином через тривалого терміну госпіталізації хворих (середня тривалість госпіталізації становить близько 28 днів). У Сполученому Королівстві кожне п'яте стаціонарне ліжко зайняте інсультним хворим, а всього на хворих інсультами витрачається близько 5% бюджету Національної системи охорони здоров'я. Вартість догляду за одним хворим, які перенесли інсульт, в середньому становить від 15 до 30 тисяч фунтів (протягом 5 років). У США прямі і непрямі витрати на хворих з інсультами склали 68900 млн доларів в 2009р. У майбутньому витрати системи охорони здоров'я істотно зростуть у зв'язку зі старінням популяції і збільшенням кількості хворих з інсультами [Losseff N., 2009; Ovbiagele B., 2011].

Інсульти: клінічні прояви та профілактика

Більшість інсультів розвивається у осіб похилого та старечого віку.

Тим не менш, інсульти можуть розвиватися в будь-якому віці, в тому числі і неонатальному періоді. Чверть інсультів розвивається у хворих віком до 65 років [Losseff N., 2009].
Велика медико-соціальна значимість проблеми інсультів визначається їх широкою поширеністю, а також високою частотою смертності та інвалідизації хворих.

Інсульти. Причини виникнення.

Серед основних етіологічних чинників, що призводять до розвитку інсультів, слід зазначити атеросклероз, артеріальну гіпертензію і особливо їх поєднання. До інших, найбільш важливим, факторам ризику інсультів відносяться: літній і старечий вік, гіперхолестеринемія, куріння, захворювання серця (порушення ритму, інфаркт міокарда, патологія клапанів, бактеріальний і неінфекційний ендокардит), цукровий діабет, аномалії судин головного мозку (аневризми, мальформації, гіпоплазія), поліцитемія, тромбоцитемия, антифосфоліпідний синдром, амілоїдна ангіопатія, васкуліти, ожиріння, кокаїнова і героиновая наркоманія, зловживання високими дозами алкоголю та ін. Має також значення спадкова схильність.
Підвищена фізична активність асоціюється зі зниженим ризиком розвитку інсультів, а сидячий спосіб життя - з підвищеним [Ovbiagele B., 2011].

Ішемічний інсульт

Розвивається, коли тромб або ембол блокує просвіт судини або в результаті розвитку гемодинамічних порушень, коли відбувається гіпоперфузія головного мозку.

Геморагічний інсульт (крововилив)

Рзвивається при розриві судини, аневризми, мальформації або в результаті діапедезу (просочування крові через стінку судини). В обох випадках клітини пошкодженої ділянки мозку перестають отримувати кисень і необхідні їм поживні речовини (глюкоза та ін.) В достатній кількості і починають гинути.

Інсульти: клінічні прояви та профілактика - далі буде ...